• Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.PAWELPANUFNIK.PL

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu ochronę prywatności osób korzystających z Serwisów internetowych www.PawelPanufnik.pl, zwanych dalej Użytkownikami. Prywatność Użytkowników jest dla Serwisu bardzo ważna. Szanując prywatność Użytkowników dokładamy wszelkich starań, aby chronić ich dane, dlatego też dane zbierane i przetwarzane na potrzeby serwisu są bezpieczne.

Istotnie ważnym celem niniejszej Polityki prywatności jest przedstawienie Użytkownikom informacji na temat sposobu pozyskiwania danych przez Serwis w trakcie użytkowania Serwisu przez Użytkowników oraz sposobów pozyskiwania innych informacji dotyczących działań prowadzonych w Serwisie bez identyfikacji poszczególnych Użytkowników, w tym na temat sposobu wykorzystania, przetwarzania i udostępniania zebranych informacji oraz praw Użytkownika.

Naszym zadaniem jest przetwarzanie udostępnionych nam danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi zwyczajami i praktykami oraz wypełnienie wobec Użytkowników szeregu obowiązków informacyjnych, jak również zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych.

1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w ramach niniejszej strony internetowej jest Firma Paweł Panufnik z siedzibą w Szczecinie (70-026) przy ulicy Smolańskiej 3/121, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej posługujący się numerami NIP 9552023280 oraz REGON 320281400., pawel@pawelpanufnik.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia Ci korzystania z strony internetowej prowadzonej przez Administratora Danych Osobowych oraz w celu świadczenia usługi obsługi kontaktu, z której możesz skorzystać.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz Twoja zgoda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu zakończenia świadczenia usług na Twoją rzecz.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych jest dobrowolne.

2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
do sprostowania (poprawiania swoich danych);
do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

WAŻNE! Każdy Użytkownik ma prawo kierować roszczenia związane z realizacją wyżej wymienionych praw, opinie, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: pawel@pawelpanufnik.pl

3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Podczas korzystania z Serwisu zbieramy automatycznie, przechowujemy i przetwarzamy dane informatyczne dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Zbierane dane służą jak najlepszemu zaspokojeniu potrzeb Użytkownika i wykorzystywane są przez nas lub inne uprawnione podmioty w celach technicznych, statystycznych oraz do poprawy funkcjonalności Serwisu.

 Zbieramy następujące dane systemowe:

 1. adres IP używany przez Użytkownika, czyli numer interfejsu sieciowego gromadzony w logach systemowych serwera - dane o adresie IP nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie fizycznego urządzenia, a co za tym idzie Użytkownika, gdyż w niektórych przypadkach adres ten może się dowolnie zmieniać lub użytkowane urządzenie może być wykorzystywane przez wielu Użytkowników,
 2. lokalizację geograficzną urządzenia końcowego Użytkownika (kraj, region, województwo a w niektórych przypadkach również miasto),
 3. typ i wersję stosowanej przez Użytkownika przeglądarki,
 4. system operacyjny zainstalowany na urządzeniu końcowym Użytkownika,
 5. rozdzielczość ekranu i zainstalowane rozszerzenia,
 6. odwiedzane przez Użytkownika strony w Serwisie oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu,
 7. źródła odwiedzin Serwisu, strony wejściowe i wyjściowe oraz frazy wyszukiwania wpisane przez Użytkownika w przeglądarkę, które doprowadziły go do Serwisu,
 8. wpisywane przez Użytkownika w wyszukiwarkę Serwisu frazy wyszukiwania.
 9. Serwis umożliwia zbieranie danych o aktywności Użytkownika na stronach Serwisu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics), reklamowych (np. Google AdSense) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to!” serwisu Facebook.com).

Podczas korzystania z zakładki kontaktowej Serwisu możemy zbierać dane osobowe takie jak:

 • Imię i Nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Telefon;

4 PLIKI COOKIES

 1. Pliki tekstowe cookies zapisywane są przez przeglądarkę na dysku urządzenia końcowego Użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania urządzenia końcowego bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez użytkownika na stronach Serwisu oraz w celu poprawnego przypisywania użytkownikowi danych historycznych zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisie. Pliki Cookies nie przechowują Twoich danych osobowych.
 2. Standardowo przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na dysku urządzenia końcowego. Użytkownik może dokonać w swojej przeglądarce zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować każdorazowo o ich zamieszczeniu w na dysku. W sekcjach pomocy przeglądarek internetowych znajdują się instrukcje ustawień plików cookies.
 3. Informujemy, że ograniczenia dla plików cookies mogą wpłynąć niekorzystnie na funkcjonalność Serwisu po stronie Użytkownika.
 4. Pliki cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, datę umieszczenia, datę ważności oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 7. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 8. Serwis wykorzystuje sesyjne i stałe pliki cookies. Pliki sesyjne są tymczasowe i wygasają z chwila opuszczenia Serwisu przez Użytkownika lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają na dysku urządzenia końcowego użytkownika do upływu daty ich ważności lub do czasu usunięcia ich przez użytkownika.
 9. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 10. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z funkcji dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do funkcji wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 11. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 12. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 13. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 14. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 15. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i mogą być stosowane i wykorzystywane również przez współpracujących z nami partnerów i reklamodawców.