Jako niezależny dziennikarz śledczy tropię nadużycia władzy i inne nieprawidłowosci, wyrywając przy tym ludzi z piekła, a demony odsyłam tam gdzie ich miejsce.