Jako niezależny dziennikarz śledczy tropię nadużycia władzy i inne nieprawidłowosci, wyrywając ludzi z piekła.