Wyjście z toksycznej relacji to istna droga przez piekło, dlatego pomagam:

  • uwolnić się od narcystycznej przemocy,
  • w trudnych sprawach przed sądem rodzinnym,
  • w sprawach karnych zainicjowanych z fałszywego oskarżenia,
  • wszcząć postępowania karne dla prawdziwych ofiar przestępstw,
  • podważyć nierzetelne opinie biegłych oraz demaskować zawarte w nich kłamstwa,
  • zdobywać dowody Twojej niewinności m.in. metodą białego wywiadu oraz śledztw dziennikarskich,