Tropię nadużycia władzy i wyrywam ludzi z narcystycznego piekła.